Česká asociace pečovatelské služby nabízí tyto vzdělávací projekty pro pracovníky v sociálních službách.
BEZPLATNÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ MOMENTÁLNĚ NEBĚŽÍ - ČEKÁME NA VÝZVY K PODÁNÍ PROKJEKTU Z ESF

projekty Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách - bezplatný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


akreditovaný 150 hodinový kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Další informace získáte po kliknutí na tento odkaz:

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ KURZprojekty Specializační kurzy - bezplatné další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách


ČAPS získala z ESF finanční prostředky na realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách, které jim umožní splnění dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin. Další infomace získáte po kliknutí na tento odkaz:

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍprojekt Zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním onemocněním


ČAPS získala z ESF finanční prostředky na realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, které jim umožní rozšířit si kompetence při práci s uživateli s duševním onemocněním. Další infomace získáte po kliknutí na tento odkaz:

PRÁCE S OSOBAMI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
PROJEKTY BYLY PODPOŘENY Z ESF OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A PROTO JSOU PRO ÚČASTNÍKY ZCELA ZDARMA. HRADÍ SI POUZE DOPRAVU.