Specializační kurzy pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání 2Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00172
V období od prosince 2013 do června 2015 se uskuteční v rámci projektu 43 jednodenních akreditovaných bezplatných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Podle zjištěného zájmu se budou několikrát opakovat tyto kurzy:

1. 1. První pomoc v pečovatelské službě
Lektor: Roman Kachlíř

2. 2. Důstojnost v umírání a smrti, domácí hospicová péče
Lektor: Mgr. Miroslav Erdinger

3. 3. Agresivní klient – pravidla šetrné sebeobrany v pečovatelské službě
Lektor: Daniel Minár

4. Péče o klienta na lůžku v domácí sociální péči
Lektor: Alan Maria Uhura

5. Právo v praktickém životě
Lektor: JUDr. MonikaEmanuelová

6. Úskalí pečovatelské profese - podpora pečovatelky
Lektor: PhDr. Iva Veltrubská

7. Péče o domácnost klienta při poskytování pečovatelské služby
Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková

8. Aktivizace klienta v domácí péči, aktivizační techniky - podpora kvality života
Lektor: Mgr. Miroslav Erdinger

• Kurzy se konají na dvou místech realizace pro Čechy a Moravu:
- Praha – Ženské domovy, Ostrovského 253/3, Praha 5 – Smíchov
- Olomouc – SSPS Olomouc, Zikova 618/14

Podmínky pro účast pracovníků ve specializačních kurzech:
- Kurzy jsou pro účastníky zdarma
- Kurzy jsou určeny výhradě pro pracovníky v sociálních službách
- Každý pracovník se může v rámci projektu zúčastnit maximálně dvou kurzů
- Účastníkům bude zdarma zajištěno občerstvení
- Cestovné nebude propláceno
- Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (8 hodin)
- Každý účastník dostane učební materiály, do kterých je možné si zapisovat vlastní poznámky.


Kontaktní pracovník ke specializačním kurzům ČAPS - Praha:
Kateřina Dušková, e-mail: duskova@caps-vzdelavani.cz

Kontaktní pracovník ke specializačním kurzům ČAPS - Olomouc:
PhDr. Karla Boháčková, e-mail: bohackova@sluzbyproseniory.cz
Realizační tým:
Manažer projektu: PhDr. Jindřich Kadlec
Koordinátor projektu, finanční manažer a administrativní asistent projektu: Kateřina Dušková
Odborný garant/supervizor: Mgr. Miroslav Erdinger