Zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním onemocněnímRegistrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00050
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR
Celkové náklady projektu: 964 928,48 Kč
Realizace projektu: říjen 2014 až říjen 2015

V období od února do září 2015 se uskuteční v rámci projektu 12 jednodenních akreditovaných bezplatných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a 6 dvoudenních akreditovaných bezplatných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v těchto krajích:

- únor 2015 – Ústecký kraj

- březen 2015 – Středočeský kraj

- duben 2015 – Olomoucký kraj

- květen 2015 – Jihomoravský kraj

- červen 2015 – Liberecký kraj

- září 2015 – Moravskoslezský kraj

• Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách:
Sociální práce s osobami s duševním onemocněním v pečovatelských službách
Lektor: Mgr. Miloš Havlík

• Vzdělávací program pro sociální pracovníky:
Úvod do problematiky - osoby s duševním onemocněním jako uživatelé pečovatelských služeb
Lektor: Mgr. Miloš Havlík

Podmínky pro účast pracovníků ve specializačních kurzech: Podmínky pro účast pracovníků ve specializačních kurzech:
- Kurzy jsou pro účastníky zdarma
- Kurzy jsou určeny výhradě pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky z vybraných šesti krajů (viz. výše)
- Účastníkům bude zdarma zajištěno občerstvení
- Cestovné nebude propláceno
- Účastníci získají osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
- Každý účastník dostane učební materiály


Bližší informace o konkrétních kurzech v jednotlivých krajích žádejte u koordinátorky projektu: Kateřina Dušková, e-mail: katkaz@post.cz, tel. 731 057 148