ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


Občanské sdružení Česká asociace pečovatelské služby vzniklo v Hradci Králové v roce 1999. Základním impulsem pro jeho vznik byla potřeba zvýšení společenské a ekonomické prestiže povolání pracovníků služeb sociální péče (pečovatelů, pečovatelek) a nutnost dalšího zkvalitňování péče o klienty.

Česká asociace pečovatelské služby zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů terénních sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům a vyvíjí vzdělávací, dokumentační, informační a expertní činnost.