VZDĚLÁVÁNÍM K PROFESIONALITĚ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 3
BEZPLATNÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ MOMENTÁLNĚ NEBĚŽÍ - ČEKÁME NA VÝZVY K PODÁNÍ PROKJEKTU Z ESF
bezplatný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


Projekt vzdělávacího kurzu ČAPS je určen pro pracovníky v sociálních službách definovaných v § 116 odst. 1 zák. 108/2006 Sb..

Účelem projektu je zajistit proškolení pečujících akreditovaným základním vzdělávacím kurzem a přispět tak ke sjednocení a vyrovnání úrovně vzdělání u velké části pracovníků poskytujících přímou péči o klienta.

Během doby realizace projektu (21 měsíců) bude v 8 regionech po celé ČR vyškoleno 160 pečovatelů/pečovatelek. Proškolení pracovníků rozšíří spektrum jejich odborných kompetencí a tím jim umožní působit ve více typech zařízení především terénních, ale i rezidenčních sociálních služeb. Dalším pozitivem bude větší připravenost pracovníků sociálních služeb reagovat na potřeby uživatele sociálních služeb, čímž se podpoří návrat rodinných pečujících na trh práce.

PROJEKT BYL PODPOŘEN Z ESF OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A PROTO JE ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU PRO ÚČASTNÍKY ZCELA ZDARMA. HRADÍ SI POUZE DOPRAVU.
Vzdělávací kurz je určen pouze pro mimopražské zájemce!!!


Projekt navazuje na již úspěšně ukončené vzdělávací projekty vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách , během kterých v letech 2006 - 2013 získalo téměř 2000 pečovatelek a pečovatelů odbornou způsobilost pro výkon pracovníka v sociálních službách.

Dokument o průběhu realizovaného kurzu je ke stažení ZDE.